Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Piektdiena, 2020. gada 10. jūlijs - BriselePagaidu redakcija
 Direktīvas (ES) 2017/2455 un (ES) 2019/1995 grozīšana attiecībā uz transponēšanas un piemērošanas datumiem sakarā ar Covid-19 krīzes sākšanos *
 2019. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām
 2018. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli
 2018. gada ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — cīņu pret krāpšanu
 Humanitārā situācija Venecuēlā un migrācijas un patvēruma krīze
 Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes *
 Budžeta grozījuma Nr. 5/2020 projekts — atbalsta turpināšana bēgļiem un uzņēmējkopienām, reaģējot uz Sīrijas krīzi Jordānijā, Libānā un Turcijā
 Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2020. gadā, lai turpinātu humāno palīdzību bēgļiem Turcijā
 Aktīvās vielas, tostarp flumioksazīns
 Vispusīga Eiropas pieeja enerģijas uzglabāšanai
 Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādņu pārskatīšana
 ES un Jaunzēlandes nolīguma, par kuru norit sarunas, noslēgšana par personas datu apmaiņu cīņai pret smagiem noziegumiem un terorismu
 Ilgtspēju sekmējoša stratēģija attiecībā uz ķimikālijām
 Pārejas noteikumi, lai risinātu Covid-19 krīzes ietekmi (Regulas (ES) 2016/1628 grozīšana)
 Cilvēkiem paredzētu zāļu, kas satur ģenētiski modificētus organismus vai no tiem sastāv un ir paredzētas koronavīrusa slimības ārstēšanai vai profilaksei, klīnisko pārbaužu veikšana un piegāde ***I
 Visaptveroša Savienības politika nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai — Komisijas Rīcības plāns un nesenā notikumu attīstība
 ES sabiedrības veselības stratēģija pēc Covid-19 pandēmijas
Teksti
Pagaidu redakcija (673 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika