Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
Il-Ġimgħa, 10 ta' Lulju 2020 - Brussell
 Direttivi li jemendaw (UE) 2017/2455 u (UE) 2019/1995 f'dak li jirrigwarda d-dati tat-traspożizzjoni u tal-applikazzjoni minħabba l-kriżi kkawżata mit-tifqigħa tal-COVID-19 *
 Attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2019
 Kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2018
 Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea - ġlieda kontra l-frodi - rapport annwali 2018
 Is-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u l-kriżi tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati
 Linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri *
 Abbozz ta' baġit emendatorju 5/2020: tkomplija tal-appoġġ għar-refuġjati u għall-komunitajiet ospitanti fil-Ġordan, fil-Libanu u fit-Turkija b'rispons għall-kriżi fis-Sirja
 Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta' Kontinġenza fl-2020 biex jitkompla l-appoġġ umanitarju lir-refuġjati fit-Turkija
 Sustanzi attivi, inkluż il-flumioxazine
 Approċċ Ewropew komprensiv għall-ħżin tal-enerġija
 Reviżjoni tal-linji gwida għall-infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea
 Konklużjoni ta' ftehim bejn l-UE - New Zealand, li għadu qed jiġi nnegozjat, dwar l-iskambju ta' data għall-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu
 Strateġija għas-sostenibbiltà fir-rigward tas-sustanzi kimiċi
 Dispożizzjonijiet tranżitorji biex jiġi indirizzat l-impatt tal-kriżi tal-COVID-19 (emenda tar-Regolament (UE) 2016/1628) ***I
 It-twettiq ta' provi kliniċi ta' prodotti mediċinali u l-provvista ta' dawn il-prodotti għall-użu mill-bniedem li fihom jew li jikkonsistu f'organiżmi ġenetikament modifikati maħsuba biex jittrattaw jew jipprevjenu l-marda tal-coronavirus ***I
 Politika komprensiva tal-Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu - il-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni u żviluppi reċenti oħra
 L-istrateġija tal-UE dwar is-saħħa pubblika wara l-COVID-19
Testi (657 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza