Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Vrijdag 10 juli 2020 - Brussel
 Wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2455 en Richtlijn (EU) 2019/1995 wat betreft de data van omzetting en toepassing als gevolg van de COVID-19-crisis *
 Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2019
 Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2018
 Bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - fraudebestrijding - jaarverslag 2018
 De humanitaire situatie in Venezuela en de migratie- en vluchtelingencrisis
 Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten *
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2020 bij de algemene begroting 2020: Voortzetting van de steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije in respons op de crisis in Syrië
 Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020 om humanitaire hulp aan vluchtelingen in Turkije voort te zetten
 Werkzame stoffen, waaronder flumioxazine
 Een alomvattende Europese benadering van energieopslag
 Herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur
 Sluiting van een overeenkomst, in het kader van onderhandelingen, tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme
 Strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen
 Overgangsbepalingen met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-crisis (wijziging van Verordening (EU) 2016/1628) ***I
 Uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte, alsmede de levering van die geneesmiddelen ***I
 Een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme - Actieplan van de Commissie en andere recente ontwikkelingen
 EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19
Teksten (657 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid