Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Piątek, 10 lipca 2020 r. - Bruksela
 Zmiana dyrektyw (UE) 2017/2455 i (UE) 2019/1995 w odniesieniu do terminu transpozycji i daty rozpoczęcia stosowania ze względu na kryzys związany z COVID-19 *
 Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2019
 Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2018
 Sprawozdanie roczne w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i zwalczania nadużyć w 2018 r.
 Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy
 Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich *
 Projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2020 r.: Kontynuacja wsparcia na rzecz uchodźców i społeczności przyjmujących w Jordanii, Libanie i Turcji w reakcji na kryzys w Syrii
 Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2020 r. w celu kontynuowania pomocy humanitarnej dla uchodźców w Turcji
 Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Substancje czynne, w tym flumioksazyna
 Kompleksowe europejskie podejście do magazynowania energii
 Przegląd wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej
 Zawarcie negocjowanej umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu
 Strategia na rzecz zrównoważoności w zakresie chemikaliów
 Przepisy przejściowe w celu uwzględnienia wpływu kryzysu związanego z COVID-19 (zmiana rozporządzenia (UE) 2016/1628)
 Prowadzenie badań klinicznych nad produktami leczniczymi do stosowania u ludzi, które zawierają organizmy zmodyfikowane genetycznie lub składają się z takich organizmów oraz są przeznaczone do leczenia choroby koronawirusowej z 2019 r. lub zapobiegania jej, oraz dostawa takich produktów ***I
 Kompleksowa unijna polityka zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – plan działania Komisji i dalszy rozwój sytuacji
 Unijna strategia ochrony zdrowia publicznego po pandemii COVID-19
Teksty (664 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności