Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Vineri, 10 iulie 2020 - Bruxelles
 Modificarea Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 *
 Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019
 Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2018
 Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2018
 Situația umanitară din Venezuela și criza migrației și a refugiaților
 Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre *
 Proiectul de buget rectificativ 5/2020: acordarea în continuare de sprijin refugiaților și comunităților-gazdă ca răspuns la criza siriană din Iordania, Liban și Turcia
 Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020 pentru a continua sprijinul umanitar acordat refugiaților din Turcia
 Substanțele active, inclusiv flumioxazinul
 O abordare europeană globală privind stocarea energiei
 Revizuirea liniilor directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene
 Încheierea unui acord, în curs de negociere, între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului
 Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice
 Dispoziții tranzitorii pentru a aborda impactul crizei provocate de COVID-19 (modificarea Regulamentului (UE) 2016/1628) ***I
 Efectuarea de studii clinice și furnizarea de medicamente de uz uman care conțin organisme modificate genetic sau care constau în organisme modificate genetic și care sunt destinate tratării sau prevenirii COVID-19 ***I
 O politică amplă a Uniunii în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului - Planul de acțiune al Comisiei și alte evoluții recente
 Strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice
Texte (671 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate