Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Piatok, 10. júla 2020 - Brusel
 Zmena smerníc (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania, v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 *
 Finančná činnosť Európskej investičnej banky - výročná správa za rok 2019
 Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky - výročná správa za rok 2018
 Ochrana finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2018
 Humanitárna situácia vo Venezuele a migračná a utečenecká kríza
 Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov *
 Návrh opravného rozpočtu č. 5/2020: pokračovanie v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii
 Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2020: pokračovanie humanitárnej pomoci utečencom v Turecku
 Účinné látky vrátane flumioxazínu
 Komplexný európsky prístup k uskladňovaniu energie
 Revízia usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru
 Uzavretie dohody medzi EÚ a Novým Zélandom, o ktorej sa rokuje, o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu
 Stratégia udržateľnosti v oblasti chemických látok
 Prechodné ustanovenia s cieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) 2016/1628) ***I
 Vykonávanie klinického skúšania liekov na humánne použitie určených na liečbu alebo prevenciu ochorenia spôsobeného koronavírusom, ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy alebo z nich pozostávajú, a dodávanie týchto liekov ***I
 Komplexná politika Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu – Akčný plán Komisie a ďalší nedávny vývoj
 Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie COVID-19
Texty (630 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia