Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Petek, 10. julij 2020 - Bruselj
 Sprememba direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in začetka uporabe zaradi krize, ki je posledica izbruha COVID-19 *
 Finančne dejavnosti Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2019
 Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2018
 Zaščita finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam – letno poročilo za leto 2018
 Humanitarne razmere v Venezueli ter migracijska in begunska kriza
 Smernice za politike zaposlovanja držav članic *
 Predlog spremembe proračuna št. 5/2020: nadaljevanje pomoči beguncem in gostiteljskim skupnostim v odziv na sirsko krizo v Jordaniji, Libanonu in Turčiji
 Sprostitev varnostne rezerve v letu 2020 za nadaljnjo humanitarno pomoč beguncem v Turčiji
 Aktivne snovi, vključno s flumioksazinom
 Celovit evropski pristop k shranjevanju energije
 Sprememba smernic za vseevropsko energetsko infrastrukturo
 Sklenitev sporazuma o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu, o katerem se pogajata EU in Nova Zelandija
 Trajnostna strategija za kemikalije
 Prehodne določbe za obravnavo vpliva krize zaradi COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) 2016/1628) ***I
 Izvajanje kliničnih preskušanj zdravil za uporabo v humani medicini za zdravljenje ali preprečevanje koronavirusne bolezni, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme ali so iz njih sestavljena, in njihova dobava ***I
 Celovita politika Unije o preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju terorizma – akcijski načrt Komisije in drugi nedavni dogodki
 Strategija EU na področju javnega zdravja po pandemiji COVID-19
Besedila (578 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov