Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Fredagen den 10 juli 2020 - Bryssel
 Ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet *
 Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019
 Kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018
 Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2018
 Den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen
 Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
 Förslag till ändringsbudget nr 5/2020 för budgetåret 2020 – Fortsatt stöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien
 Ianspråktagande av marginalen för oförutsedda utgifter 2020: fortsatt humanitärt bistånd till flyktingar i Turkiet
 Verksamma ämnen, däribland flumioxazin
 En övergripande EU-strategi för energilagring
 Ändringsförslag till resolutionsförslag – Översyn av riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer
 Ingående av ett avtal under förhandling mellan EU och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism
 Kemikaliestrategin för hållbarhet
 Övergångsbestämmelser för att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen (ändring av förordning (EU) 2016/1628)
 Genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga sjukdomen covid-19
 En övergripande EU-politik för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism - kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid
 EU:s folkhälsostrategi efter covid-19
Texter (621 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy