Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες
Τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020

Τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020
PDF 177kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020 (2020/2732(RSP))
P9_TA(2020)0206B9-0229/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 225, 295, 310, 311, 312, 323 και 324 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς και τα άρθρα 2, 3 και 15 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεσή του της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαΐου 2020 σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 2020,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία της COVID-19 έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές στην Ευρώπη και στον κόσμο και έχει οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου κρίση με καταστροφικές συνέπειες για τους ανθρώπους, τις οικογένειες, τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις και ότι επομένως απαιτείται μια άνευ προηγουμένου απάντηση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκαμψη της Ευρώπης θα πρέπει να βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, τη νέα βιομηχανική στρατηγική και την επιχειρηματικότητα, ώστε οι οικονομίες μας να αναδυθούν από την κρίση αυτή, ισχυρότερες, πιο ανθεκτικές, πιο βιώσιμες και πιο ανταγωνιστικές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχει δεσμευτεί για την εφαρμογή της Ατζέντας του ΟΗΕ του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και της Συμφωνίας του Παρισιού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά κινδυνεύει να υποστεί ανεπανόρθωτη στρέβλωση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του με μεγάλη καθυστέρηση, μετά από τρεις συνόδους κορυφής χωρίς σαφή έκβαση, καθυστερώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροπρόθεσμες προτεραιότητες της ΕΕ που εκτίθενται στο ΠΔΠ δεν πρέπει να θυσιαστούν στον βωμό της ανάκαμψης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει πλήρως στην εφαρμογή του μέσου ανάκαμψης, τόσο για τις δανειοληπτικές όσο και για τις δανειοδοτικές πράξεις·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο είναι ο εγγυητής της διαφανούς και δημοκρατικής ανάκαμψης και πρέπει να συμμετέχει τόσο στον εκ των υστέρων όσο και στον εκ των προτέρων έλεγχο του σχεδίου ανάκαμψης·

1.  θρηνεί τα θύματα του κορονοϊού και αποτίει φόρο τιμής σε όλους τους εργαζόμενους που αγωνίστηκαν ενάντια στην πανδημία· πιστεύει ότι υπό αυτές τις πρωτόγνωρες και εξαιρετικές περιστάσεις, οι άνθρωποι στην Ένωση έχουν συλλογικό καθήκον αλληλεγγύης·

2.  χαιρετίζει την αποδοχή εκ μέρους των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ενός ταμείου ανάκαμψης για την επανεκκίνηση της οικονομίας, όπως προτάθηκε από το Κοινοβούλιο τον Μάιο· αναγνωρίζει τη δημιουργία του μέσου ανάκαμψης, το οποίο αντιπροσωπεύει μια ιστορική κίνηση για την ΕΕ· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τη μείωση της συνιστώσας των επιχορηγήσεων στην τελική συμφωνία· υπενθυμίζει ότι η νομική βάση που επελέγη για τη θέσπιση του Μέσου Ανάκαμψης δεν δίνει επίσημο ρόλο στα εκλεγμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

3.  δεν αποδέχεται, ωστόσο, την πολιτική συμφωνία για το ΠΔΠ 2021-2027 ως έχει· είναι έτοιμο να συμμετάσχει αμέσως σε εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για τη βελτίωση της πρότασης· υπενθυμίζει την εντολή του Κοινοβουλίου του Νοεμβρίου 2018· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει την έγκρισή του στη συμφωνία για τον κανονισμό του ΠΔΠ, βάσει του άρθρου 312 ΣΛΕΕ·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολύ συχνά η αποκλειστική προσήλωση σε εθνικά συμφέροντα και θέσεις θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη κοινών λύσεων που υπηρετούν το γενικό συμφέρον· προειδοποιεί ότι οι περικοπές στο ΠΔΠ αντιβαίνουν στους στόχους της ΕΕ· πιστεύει, για παράδειγμα, ότι οι προτεινόμενες περικοπές στα προγράμματα για την υγεία και την έρευνα είναι επικίνδυνες στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας πανδημίας· πιστεύει ότι οι προτεινόμενες περικοπές στην εκπαίδευση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον της επόμενης γενιάς Ευρωπαίων· πιστεύει ότι οι προτεινόμενες περικοπές προγραμμάτων που στηρίζουν τη μετάβαση των περιφερειών που εξαρτώνται από τον άνθρακα αντιβαίνουν στην ατζέντα της ΕΕ για την πράσινη συμφωνία· πιστεύει ότι οι προτεινόμενες περικοπές στους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης και της διαχείρισης των συνόρων θέτουν σε κίνδυνο τη θέση της ΕΕ σε έναν ολοένα και πιο ευμετάβλητο και αβέβαιο κόσμο·

5.  πιστεύει ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα του σχεδίου αποπληρωμής του μέσου ανάκαμψης· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν μόνο τρεις επιλογές για να γίνει αυτό: περαιτέρω περικοπές σε προγράμματα με προστιθέμενη αξία για την ΕΕ έως το 2058, αύξηση των συνεισφορών των κρατών μελών ή δημιουργία νέων ιδίων πόρων· πιστεύει ότι μόνο η δημιουργία νέων ιδίων πόρων μπορεί να συμβάλει στην αποπληρωμή του χρέους της ΕΕ, και ταυτόχρονα να διασώσει τον προϋπολογισμό της ΕΕ και να ελαφρύνει τη δημοσιονομική πίεση στα εθνικά δημόσια ταμεία και τους πολίτες της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η δημιουργία νέων ιδίων πόρων είναι η μόνη μέθοδος αποπληρωμής που είναι αποδεκτή για το Κοινοβούλιο,

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απέρριψε την προταθείσα «μεταβατική λύση», η οποία προοριζόταν να ανταποκριθεί σε πιεστικές ανάγκες χρηματοδότησης για επενδύσεις το 2020, προκειμένου να δοθεί μια άμεση απάντηση στην κρίση για τους πολίτες και τους δικαιούχους στην ΕΕ, και να παρασχεθεί η αναγκαία χρηματοδότηση μεταξύ των μέτρων πρώτης αντίδρασης και της πιο μακροπρόθεσμης ανάκαμψης·

7.  υπενθυμίζει ότι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το ΠΔΠ δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα περισσότερο από μια πολιτική συμφωνία μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν θα περιοριστεί στο να επικυρώσει ειλημμένες αποφάσεις και είναι διατεθειμένο να αρνηθεί να δώσει την έγκρισή του για το ΠΔΠ έως ότου επιτευχθεί ικανοποιητική συμφωνία κατά τις επικείμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου· υπενθυμίζει ότι και τα 40 προγράμματα της ΕΕ που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΠ θα πρέπει να εγκριθούν από το Κοινοβούλιο ως συννομοθέτη·

8.  αναθέτει στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές ομάδες να διαπραγματευτούν τους σχετικούς νομοθετικούς φακέλους, σύμφωνα με την αντίστοιχη εντολή του Κοινοβουλίου για τους τριμερείς διαλόγους· αναθέτει στην ομάδα διαπραγμάτευσής του για το ΠΔΠ και τους ίδιους πόρους να διαπραγματευτεί με βάση την ακόλουθη εντολή·

Οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου ενόψει μιας συνολικής συμφωνίας

Το κράτος δικαίου

9.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποδυνάμωσε σημαντικά τις προσπάθειες της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για την προάσπιση του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στο πλαίσιο του ΠΔΠ και του μέσου ΕΕ-Επόμενη Γενεά (NGEU)· επαναβεβαιώνει το αίτημά του για ολοκλήρωση των εργασιών του συννομοθέτη όσον αφορά τον προτεινόμενο μηχανισμό της Επιτροπής για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ σε περίπτωση συστημικής απειλής για τις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, και όταν διακυβεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης· τονίζει ότι, για να είναι αποτελεσματικός, ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με «αντίστροφη ειδική πλειοψηφία»· υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός αυτός δεν πρέπει να επηρεάζει την υποχρέωση των κρατικών φορέων ή των κρατών μελών να πραγματοποιούν πληρωμές στους τελικούς δικαιούχους ή αποδέκτες· υπογραμμίζει ότι ο κανονισμός για το κράτος δικαίου θα εγκριθεί με συναπόφαση·

Ίδιοι πόροι

10.  επαναλαμβάνει για άλλη μια φορά ότι το Κοινοβούλιο δεν θα δώσει την έγκρισή του για το ΠΔΠ χωρίς συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής μιας δέσμης νέων ιδίων πόρων έως το τέλος του ΠΔΠ 2021-2027, η οποία θα πρέπει να αποσκοπεί στην κάλυψη τουλάχιστον των δαπανών που σχετίζονται με το NGEU (κεφάλαιο και τόκοι) προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η βιωσιμότητα του σχεδίου αποπληρωμής του NGEU· υπογραμμίζει ότι η δέσμη αυτή θα πρέπει επίσης να αποσκοπεί στη μείωση του μεριδίου των συνεισφορών βάσει του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ)·

11.  τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η εν λόγω μεταρρύθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια δέσμη νέων ιδίων πόρων, η οποία πρέπει να ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου 2021· τονίζει ότι η συνεισφορά για τα πλαστικά αποτελεί απλώς ένα πρώτο μερικό βήμα για την εκπλήρωση των προσδοκιών του Κοινοβουλίου· προτίθεται να διαπραγματευθεί ένα νομικά δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για τη μεταγενέστερη εισαγωγή επιπρόσθετων νέων ιδίων πόρων κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του επόμενου ΠΔΠ, όπως το σύστημα εμπορίας εκπομπών (και τα έσοδα που θα προκύψουν από οποιαδήποτε μελλοντική διεύρυνση), ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, ένας ψηφιακός φόρος, ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών· ζητεί να χρησιμοποιηθεί η ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ προκειμένου να προστεθούν, εφόσον είναι αναγκαίο, επιπρόσθετοι ίδιοι πόροι στο δεύτερο ήμισυ του ΠΔΠ 2021-2027, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου έως το τέλος του ΠΔΠ 2021-2027·

12.  επαναλαμβάνει τη σταθερή του θέση υπέρ της κατάργησης όλων των επιστροφών και των διορθωτικών μηχανισμών, το συντομότερο δυνατόν· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όχι μόνο διατήρησε αλλά ακόμη και αύξησε τις επιστροφές προς όφελος ορισμένων κρατών μελών· επαναβεβαιώνει τη θέση του σχετικά με τις δαπάνες είσπραξης των τελωνειακών δασμών, οι οποίες θα πρέπει να οριστούν στο 10 %, το αρχικό ύψος τους·

Εμβληματικά προγράμματα της ΕΕ

13.  εκφράζει τη λύπη του για τις περικοπές που πραγματοποιήθηκαν σε μελλοντοστρεφή προγράμματα τόσο στο ΠΔΠ 2021-2027 όσο και στο NGEU· θεωρεί ότι αυτό θα υπονομεύσει τα θεμέλια μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης· επιβεβαιώνει ότι ένα ΠΔΠ 2021-2027 χαμηλότερο από την πρόταση της Επιτροπής δεν είναι ούτε βιώσιμο ούτε αποδεκτό· τονίζει ότι η τελευταία πρόταση της Επιτροπής όρισε τη χρηματοδότηση πολλών από τα εν λόγω προγράμματα σε πολύ χαμηλό επίπεδο, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα συμπληρωνόταν από το NGEU· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκατέλειψε τη λογική αυτή και ακύρωσε τις περισσότερες συμπληρωματικές πιστώσεις· επιβεβαιώνει τη σθεναρή του θέση να υπερασπιστεί την επαρκή χρηματοδότηση του επόμενου ΠΔΠ και των μακροπρόθεσμων επενδύσεων και πολιτικών του, τα οποία δεν θα πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο λόγω της ανάγκης για άμεση χρηματοδότηση του μέσου ανάκαμψης· προτίθεται να διαπραγματευτεί στοχευμένες ενισχύσεις των εμβληματικών προγραμμάτων της ΕΕ στο επόμενο ΠΔΠ·

14.  τονίζει ότι οι διοργανικές διαπραγματεύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα αριθμητικά στοιχεία για το ΠΔΠ ανά τομέα και ανά πρόγραμμα· επισημαίνει ότι τα εμβληματικά προγράμματα αντιμετωπίζουν σήμερα τον κίνδυνο άμεσης πτώσης της χρηματοδότησής τους μεταξύ 2020 και 2021· επισημαίνει περαιτέρω ότι, από το 2024, ο προϋπολογισμός της ΕΕ συνολικά θα βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα του 2020, θέτοντας σε κίνδυνο τις δεσμεύσεις και τις προτεραιότητες της ΕΕ, ιδίως την Πράσινη Συμφωνία και το ψηφιακό θεματολόγιο· επιμένει ότι οι στοχευμένες αυξήσεις επιπλέον των αριθμών που προτείνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να αφορούν ειδικώς προγράμματα που συνδέονται με το κλίμα, την ψηφιακή μετάβαση, την υγεία, τη νεολαία, τον πολιτισμό, τις υποδομές, την έρευνα, τη διαχείριση των συνόρων και την αλληλεγγύη (όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το InvestEU, το Erasmus+, η εγγύηση για τα παιδιά, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, η ψηφιακή Ευρώπη, η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», το LIFE +, το EU4health, το Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», το πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες», το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI) και η ανθρωπιστική βοήθεια), καθώς και σχετικούς οργανισμούς της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία·

Οριζόντια θέματα

15.  τονίζει ότι, για να ευθυγραμμιστούν οι πολιτικές προτεραιότητες με τα προγράμματα δαπανών, είναι υψίστης σημασίας να συμπεριληφθούν οριζόντιες αρχές τόσο στον κανονισμό για το ΠΔΠ όσο και στον κανονισμό για το NGEU, αλλά και σε όλες τις άλλες σχετικές νομοθετικές πράξεις, όπως οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, η επιδίωξη των ανταγωνιστικών και μελλοντοστρεφών μακροπρόθεσμων στόχων της ΕΕ, μια δίκαιη και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς μετάβαση, ένας νομικά δεσμευτικός στόχος δαπανών για το κλίμα στο 30 % και ένας στόχος δαπανών σχετικά με τη βιοποικιλότητα στο 10 %· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι θα πρέπει να εγκριθεί ταχέως μια διαφανής, ολοκληρωμένη και ουσιαστική μεθοδολογία παρακολούθησης, η οποία θα προσαρμοστεί, εάν χρειαστεί, κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, τόσο για τις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα όσο και για τις δαπάνες που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα· επισημαίνει την ανάγκη να κατοχυρωθεί, και στους δύο κανονισμούς του ΠΔΠ και του NGEU, η αρχή του «μη βλάπτειν»· επισημαίνει, επιπλέον, την ανάγκη σταδιακής κατάργησης των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο παραπομπής στον κανονισμό για την ταξινόμηση προκειμένου για τις επενδύσεις·

16.  υποστηρίζει σθεναρά την εισαγωγή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και των υποχρεώσεων σχετικά με τις επιπτώσεις λόγω φύλου (συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού) τόσο στον κανονισμό για το ΠΔΠ όσο και στον κανονισμό για το NGEU· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι θα πρέπει να εγκριθεί ταχέως μια διαφανής, ολοκληρωμένη και ουσιαστική μεθοδολογία παρακολούθησης, η οποία θα προσαρμοστεί, εάν χρειαστεί, κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ·

17.  ζητεί να τεθεί σε ισχύ μια νομικά δεσμευτική ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ το αργότερο έως το τέλος του 2024· η αναθεώρηση αυτή πρέπει να αφορά τα ανώτατα όρια για την περίοδο 2025-2027, την αναδιανομή των πιστώσεων του NGEU που δεν ανελήφθησαν και που αποδεσμεύτηκαν, τη θέσπιση πρόσθετων ίδιων πόρων και την εφαρμογή των στόχων για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα·

18.  τονίζει ότι οι διατάξεις ευελιξίας του ΠΔΠ που συμφωνήθηκαν κατά τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ αποδείχθηκαν καίριες προκειμένου οι αρμόδιες επί του προϋπολογισμού αρχές να αντιμετωπίσουν τις άνευ προηγουμένου και απρόβλεπτες κρίσεις κατά την τρέχουσα περίοδο· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι διατάξεις ευελιξίας που προτείνει η Επιτροπή για το ΠΔΠ αντιπροσωπεύουν το απολύτως ελάχιστο για το επόμενο ΠΔΠ, προτίθεται δε να διαπραγματευτεί περαιτέρω βελτιώσεις· αντιτίθεται, στο πλαίσιο αυτό, σε οποιαδήποτε προσπάθεια μείωσης του μεγέθους και συγχώνευσης των ειδικών μέσων του ΠΔΠ, και δηλώνει ότι αυτά θα πρέπει να υπολογίζονται πέρα και πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ τόσο ως προς τις αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και ως προς τις πληρωμές· επιμένει, επιπλέον, στον καθορισμό ανώτατων ορίων σε επίπεδο που να αφήνει επαρκή αδιάθετα περιθώρια πάνω από τα κονδύλια για τα προγράμματα·

Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και δημοκρατική αρχή

19.  λαμβάνει υπό σημείωση τη συμφωνία σχετικά με τον συνολικό όγκο του NGEU· εκφράζει τη λύπη του για τις τεράστιες περικοπές στις συνιστώσες των επιχορηγήσεων, που διαταράσσουν την ισορροπία μεταξύ επιχορηγήσεων και δανείων και θα υπονομεύσουν τις προσπάθειες ανάκαμψης, και ιδίως για την ακύρωση καινοτόμων προγραμμάτων, όπως το Μέσο Στήριξης της Φερεγγυότητας· πιστεύει ότι οι περικοπές αυτές θα μειώσουν την ισχύ του μέσου και τη μετασχηματιστική του επίδραση στην οικονομία· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι για μια ακόμη φορά ορισμένα κράτη μέλη διαπραγματεύθηκαν στο πνεύμα των λειτουργικών δημοσιονομικών υπολοίπων, παραβλέποντας εντελώς τα συνολικά οφέλη από την ιδιότητα του μέλους της ενιαίας αγοράς και της ΕΕ συνολικά· καλεί το Συμβούλιο να αιτιολογήσει τις μαζικές μειώσεις στους προϋπολογισμούς του ReactEU, του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», του EU4health και του NDICI μέσα σε συνθήκες πανδημίας, καθώς και στους προϋπολογισμούς του InvestEU και του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας·

20.  ζητεί να διασφαλιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) δημιουργούν συνέργειες με υφιστάμενα ταμεία και στόχους της ΕΕ και παρουσιάζουν πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και μακροπρόθεσμους στόχους·

21.  αντιτίθεται στη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τη διακυβέρνηση του RRF, η οποία απομακρύνεται από την κοινοτική μέθοδο και υιοθετεί μια διακυβερνητική προσέγγιση· πιστεύει ότι μια τέτοια προσέγγιση θα περιπλέξει μόνο τη λειτουργία του RRF και θα αποδυναμώσει τη νομιμότητά του· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο άμεσα εκλεγμένο θεσμικό όργανο της ΕΕ· ζητεί τον εκ των προτέρων δημοκρατικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο και, ως εκ τούτου, ζητεί να συμμετέχει στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, καθώς και στην εκ των υστέρων επαλήθευση ότι τα χρήματα που χορηγούνται στο πλαίσιο του RRF δαπανώνται ορθά, αποβαίνουν προς το συμφέρον των πολιτών της ΕΕ και ότι η ΕΕ παρέχει πραγματική ενωσιακή προστιθέμενη αξία και στηρίζει την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα· ζητεί πλήρη διαφάνεια για όλους τους τελικούς δικαιούχους· πιστεύει ακράδαντα ότι οι επίτροποι που είναι υπεύθυνοι για το RRF θα πρέπει να λογοδοτούν πλήρως στο Κοινοβούλιο·

22.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο είναι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με το Συμβούλιο· ζητεί, από την άποψη αυτή, την πλήρη συμμετοχή του στο μέσο ανάκαμψης, σύμφωνα με την κοινοτική μέθοδο· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει στοχευμένη αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, προκειμένου να κατοχυρωθεί ο ρόλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στην έγκριση εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού·

23.  τονίζει ότι ένα σαφές και ρεαλιστικό σχέδιο αποπληρωμής είναι το κλειδί για τη συνολική επιτυχία του NGEU και αντιπροσωπεύει μια δοκιμή αξιοπιστίας για την ΕΕ στο σύνολό της· πιστεύει ότι η αποπληρωμή του χρέους δεν πρέπει να γίνει εις βάρος των μελλοντικών προϋπολογισμών και των μελλοντικών γενεών Ευρωπαίων και ότι θα πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν· ζητεί οι δαπάνες RRF να επισημαίνονται σαφώς ως τέτοιες και να υπόκεινται στις κατάλληλες απαιτήσεις διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων δημοσίευσης για τον κατάλογο των τελικών δικαιούχων·

24.  τονίζει ότι όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με το NGEU (κεφάλαιο και τόκοι) θα πρέπει να εγγράφονται στον προϋπολογισμό πέρα και πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

Ένα δίχτυ ασφαλείας για τους δικαιούχους προγραμμάτων της ΕΕ ή «σχέδιο έκτακτης ανάγκης»

25.  επισημαίνει ότι από τον Νοέμβριο του 2018 δήλωνε έτοιμο να αρχίσει διαπραγματεύσεις και τονίζει ότι δεν θα εξαναγκαστεί να αποδεχθεί μια κακή συμφωνία· δηλώνει την πρόθεσή του να αποδυθεί σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία, προκειμένου να δώσει την έγκρισή του για τον κανονισμό ΠΔΠ 2021-2027·

26.  ωστόσο, πιστεύει ότι οποιαδήποτε πολιτική συμφωνία για το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να επιτευχθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου το αργότερο, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η ομαλή έναρξη των νέων προγραμμάτων από την 1η Ιανουαρίου 2021· υπενθυμίζει ότι, σε περίπτωση που δεν εγκριθεί εγκαίρως ένα νέο ΠΔΠ, το άρθρο 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ προβλέπει την προσωρινή παράταση του ανώτατου ορίου και άλλων διατάξεων του τελευταίου έτους του παρόντος πλαισίου· επισημαίνει ότι το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ είναι, τόσο από νομική όσο και από πολιτική άποψη, πλήρως συμβατό με το σχέδιο ανάκαμψης και με την έγκριση των νέων προγραμμάτων του ΠΔΠ·

o
o   o

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0449.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0032.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0124.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου