Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 15. syyskuuta 2020 - BrysselLopullinen painos
 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitea – puheenjohtajan nimittäminen
 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitea – riippumattoman jäsenen nimittäminen
 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitea – riippumattoman jäsenen nimittäminen
 Tiettyihin Madeiran ja Azorien itsehallintoalueilla tuotettaviin alkoholituotteisiin sovellettavat alennetut valmisteverokannat *
 Tehokkaat toimenpiteet Erasmus+ -ohjelman ja Luova Eurooppa -ohjelman sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen muuttamiseksi ympäristöystävällisemmiksi
Tekstit
Lopullinen painos
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö