Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 16 септември 2020 г. - Брюксел
 Ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в света
 Сътрудничество между ЕС и Африка в областта на сигурността в региона на Сахел, Западна Африка и Африканския рог
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: таксите, начислявани от ESMA на централни контрагенти, установени в трети държави
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: критериите за определяне дали даден централен контрагент, установен в трета държава, има системно значение
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: минималните елементи при разглеждането на искания на централни контрагенти от трети държави за съпоставимо спазване на изискванията, и реда и условията
 Непредставяне на възражения срещу мярка за изпълнение: изменения към Международен стандарт за финансово отчитане 16
 Изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза ***I
 Глобална система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите ***I
 Проект на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз *
 Изпълнение на Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия
Текстове (784 kb)
Правна информация - Политика за поверителност