Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 16. září 2020 - Brusel
 Úloha EU při ochraně a obnově světových lesů
 Bezpečnostní spolupráce mezi EU a Afrikou v oblasti Sahelu, západní Afriky a Afrického rohu
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: poplatky účtované orgánem ESMA protistranám usazeným v třetích zemích
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: kritéria pro rozhodnutí o systémové významnosti ústředních protistran usazených v třetí zemi
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: minimální prvky při posuzování žádostí ústředních protistran z třetích zemí o srovnatelný soulad a způsoby
 Nevyslovení námitky vůči prováděcímu opatření: změny Mezinárodního standardu účetního výkaznictví 16
 Změna rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie ***I
 Celosvětový systém shromažďování údajů o spotřebě topných olejů u lodí ***I
 Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie *
 Provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií
Texty (498 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí