Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 16. september 2020 - Brüssel
 ELi roll maailma metsade kaitsmisel ja taastamisel
 ELi ja Aafrika julgeolekukoostöö Sahelis, LääneAafrikas ja Aafrika Sarves
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: kolmandates riikides asutatud kesksetelt vastaspooltelt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt võetavate tasud
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: kolmanda riigi finantsstabiilsuse süsteemne olulisus
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: miinimumelemendid kolmandate riikide kesksete vastaspoolte taotluste nõuete võrreldava täitmise ning korra hindamiseks
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite muudatus seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga 16
 Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi käsitleva otsuse nr 1313/2013/EL muutmine ***I
 Laevade kütusekulu andmete üleilmne andmekogumissüsteem ***I
 Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta *
 ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine
Tekstid (470 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika