Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 16. syyskuuta 2020 - Bryssel
 EU:n tehtävä maailman metsien suojelemisessa ja ennallistamisessa
 EU:n ja Afrikan turvallisuusyhteistyö Sahelin alueella, Länsi-Afrikassa ja Afrikan sarvessa
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kolmansiin maihin sijoittautuneilta keskusvastapuolilta perimät maksut
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: kolmannen maan keskusvastapuolen merkittävyyden määrittäminen järjestelmän kannalta
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: osatekijät, jotka on vähintään arvioitava kolmansien maiden keskusvastapuolten vastaavaa yhdenmukaisuutta koskevia pyyntöjä, sekä arviointia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen ja edellytysten osalta
 Päätös olla vastustamatta täytäntöönpanotoimenpidettä: kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 16 muuttaminen
 Unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttaminen ***I
 Alusten polttoöljynkulutusta koskevien tietojen maailmanlaajuinen tiedonkeruujärjestelmä ***I
 Esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä *
 EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
Tekstit (496 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö