Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 16. rujna 2020. - Bruxelles
 Uloga EU-a u zaštiti i obnovi svjetskih šuma
 Sigurnosna suradnja EU-a i Afrike u području Sahela, zapadnoj Africi i Rogu Afrike
 Neulaganje prigovora na Delegiranu uredbu: naknade koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala zaračunava središnjim drugim ugovornim stranama s poslovnim nastanom u trećim zemljama
 Neulaganje prigovora na Delegiranu uredbu: kriteriji koje ESMA treba uzeti u obzir kako bi utvrdila je li središnja druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u trećoj zemlji sistemski važna
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: minimalni elementi za procjenu usporedive usklađenosti središnjih drugih ugovornih strana treće zemlje te modaliteta
 Neulaganje prigovora na provedbenu mjeru: izmjene Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 16
 Izmjena Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu ***I
 Globalni sustav prikupljanja podataka o potrošnji loživih ulja na brodovima ***I
 Nacrt odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije *
 Provedba Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije
Tekstovi (462 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti