Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2020 m. rugsėjo 16 d. - Briuselis
 ES vaidmuo apsaugant ir atkuriant pasaulio miškus
 ES ir Afrikos bendradarbiavimas saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir Somalio pusiasalyje
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: mokesčiai, kuriuos ESMA taiko trečiosiose šalyse įsteigtoms pagrindinėms sandorio šalims
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: trečiojoje šalyje įsteigtos pagrindinės sandorio šalies sisteminės svarbos nustatymo kriterijai
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: būtiniausi elementai vertinant trečiųjų šalių PSŠ palyginamuosius reikalavimus ir sąlygas
 Neprieštaravimas įgyvendinimo aktui: 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto pakeitimai
 Sprendimo Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo dalinis keitimas ***I
 Pasaulinė laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistema ***I
 Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projektas *
 ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas
Tekstai (488 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika