Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2020. gada 16. septembris - Brisele
 ES loma pasaules mežu aizsargāšanā un atjaunošanā
 ES un Āfrikas sadarbība drošības jomā Sāhelas reģionā, Rietumāfrikā un Āfrikas ragā
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: maksas, kuras EVTI iekasē no trešo valstu CPP
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: kritēriji trešās valsts CCP sistēmiskās nozīmības noteikšanai
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: obligātie elementi, lai novērtētu trešo valstu CCP salīdzināmu atbilstību, un kārtība
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: grozījumi 16. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā
 Grozījumu izdarīšana Lēmumā Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu ***I
 Kuģu degvieleļļas patēriņa datu vākšanas globālā sistēma ***I
 Projekts Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu *
 ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošana
Teksti (488 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika