Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
L-Erbgħa, 16 ta' Settembru 2020 - BrussellVerżjoni finali
 Ir-rwol tal-UE fil-protezzjoni u r-restawr tal-foresti tad-dinja
 Kooperazzjoni UE-Afrika fil-qasam tas-sigurtà fir-reġjun tas-Saħel, fil-Punent tal-Afrika u fil-Qarn tal-Afrika
 Ebda oġġezzjoni għal att delegat: tariffi imposti mill-ESMA lil CCP ta' pajjiżi terzi
 Ebda oġġezzjoni għal att delegat: kriterji biex tiddetermina l-importanza sistematika ta’ CCP ta’ pajjiż terz
 Ebda oġġezzjoni għal att delegat: elementi minimi għall-valutazzjoni tal-konformità komparabbli u l-modalitajiet tas-CCP ta’ pajjiż terz
 Ebda oġġezzjoni għal miżura ta' implimentazzjoni: emendi għall-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 16
 Emenda tad-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili ***I
 Is-sistema globali tal-ġbir tad-data għad-data dwar il-konsum taż-żejt tal-fjuwil mill-bastimenti ***I
 Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-sistema ta' riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea *
 L-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mal-Georgia
Testi
Verżjoni finali
Avviż legali - Politika tal-privatezza