Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 16 september 2020 - BrusselDefinitieve uitgave
 Maatregelen van de EU om de bossen wereldwijd te beschermen en te herstellen
 Samenwerking tussen de EU en Afrika op het gebied van veiligheid in de Sahelregio, West-Afrika en de Hoorn van Afrika
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: door de ESMA aan in derde landen gevestigde CTP’s te berekenen vergoedingen
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: criteria om te beslissen of een in een derde land gevestigde CTP systeemrelevant is
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: minimumelementen bij de beoordeling van vergelijkbare conformiteit van CTP’s uit derde landen en uitvoeringsbepalingen
 Geen bezwaar tegen een uitvoeringsmaatregel: wijzigingen op International Financial Reporting Standard 16
 Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming ***I
 Wereldwijd systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen ***I
 Ontwerp van besluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie *
 Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië
Teksten
Definitieve uitgave (504 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid