Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Środa, 16 września 2020 r. - Bruksela
 Rola UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów
 Współpraca UE–Afryka w dziedzinie bezpieczeństwa w regionie Sahelu, Afryce Zachodniej i Rogu Afryki
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: opłaty pobierane przez ESMA od kontrahentów centralnych mających siedzibę w państwach trzecich
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: kryteria ustalania systemowego znaczenia kontrahentów centralnych mających siedzibę w państwach trzecich
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: minimum elementów oceny spełnienia porównywalnych wymogów przez kontrahentów centralnych mających siedzibę w państwach trzecich oraz sposoby przeprowadzenia takiej oceny
 Brak sprzeciwu wobec środka wykonawczego: zmiana Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16
 Zmiana decyzji nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności ***I
 Globalny system gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki ***I
 Projekt decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej *
 Wdrażanie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją
Teksty (504 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności