Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Streda, 16. septembra 2020 - Brusel
 Úloha EÚ pri ochrane a obnove svetových lesov
 Bezpečnostná spolupráca EÚ a Afriky v regióne Sahel, v západnej Afrike a v Africkom rohu
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: poplatky, ktoré ESMA účtuje centrálnym protistranám usadeným v tretích krajinách
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: kritériá na určenie toho, či je centrálna protistrana usadená v tretej krajine systémovo dôležitá
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: minimálne skutočnosti pri posudzovaní žiadostí centrálnych protistrán z tretích krajín o porovnateľné dodržiavanie požiadaviek a postupov
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: zmeny medzinárodného štandardu finančného výkazníctva 16
 Zmena rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany ***I
 Globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva ***I
 Návrh rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie *
 Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom
Texty (487 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia