Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 16. september 2020 - Bruselj
 Vloga EU pri varstvu in obnovi svetovnih gozdov
 Varnostno sodelovanje med EU in Afriko na območju Sahela, v zahodni Afriki in Afriškem rogu
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: pristojbine, ki jih ESMA zaračuna centralnim nasprotnim strankam s sedežem v tretjih državah
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: merila za ugotavljanje sistemske pomembnosti centralne nasprotne stranke s sedežem v tretji državi
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: minimalni elementi za ocenjevanje primerljive skladnosti CNS iz tretjih držav in načini
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: spremembe Mednarodnega standarda računovodskega poročanja 16
 Sprememba Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite ***I
 Svetovni sistem zbiranja podatkov o porabi goriva ladij ***I
 Osnutek sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije *
 Izvajanje pridružitvenega sporazuma EU z Gruzijo
Besedila (452 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov