Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 17 септември 2020 г. - Брюксел
 Типово одобрение на моторни превозни средства (емисии в реални условия на движение)***I
 Фонд за справедлив преход ***I
 Износа на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС
 Констатиране на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Полша
 Стратегически подход към фармацевтичните продукти в околната среда
 Максимално използване на потенциала за енергийна ефективност на сградния фонд на ЕС
 Недостиг на лекарства – как да се намери решение на нововъзникващ проблем
 Изпълнение на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа
 Подготовка на специалната среща на върха на Европейския съвет с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие
 Положението в Беларус
 Положението в Русия: отравянето на Алексей Навални
 Положението във Филипините, включително случая на Мария Реса
 Случая на д-р Денис Муквеге в Демократична република Конго
 Хуманитарното положение в Мозамбик
 Устойчив железопътен пазар с оглед на избухването на COVID-19 ***I
 Проект на коригиращ бюджет № 8: Увеличаване на бюджетните кредити за плащания за Инструмента за спешна подкрепа с цел финансиране на стратегията за ваксини срещу COVID-19 и за въздействието на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса – плюс
 Противопоставяне на акт за изпълнение: Максимално допустими граници на остатъчни вещества за няколко вещества, включително флоникамид, халоксифоп и мандестробин
 Културно възстановяване на Европа
 COVID-19: съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар
 Значението на градската и зелената инфраструктура: 2022 година – Европейска година на по-зелените градове
Текстове (1452 kb)
Правна информация - Политика за поверителност