Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 17. září 2020 - Brusel
 Schvalování typu motorových vozidel (emise v reálném provozu) ***I
 Fond pro spravedlivou transformaci ***I
 Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP
 Zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polska
 Strategický přístup k léčivým přípravkům v životním prostředí
 Maximalizace potenciálu energetické účinnosti fondu budov v EU
 Nedostatek léků – jak řešit vznikající problém
 Provádění vnitrostátních strategií integrace Romů: boj proti negativním postojům vůči osobám romského původu v Evropě
 Příprava zvláštního zasedání Evropské rady, které se zaměří na nebezpečnou eskalaci a úlohu Turecka ve východním Středomoří
 Situace v Bělorusku
 Situace v Rusku a otrávení Alexeje Navalného
 Situace na Filipínách včetně případu Marie Ressaové
 Případ dr. Denise Mukwegeho v Demokratické republice Kongo (DRC)
 Humanitární situace v Mosambiku
 Udržitelný železniční trh s ohledem na rozšíření nemoci COVID-19 ***I
 Návrh opravného rozpočtu č. 8: Navýšení prostředků na platby v rámci nástroje pro mimořádnou podporu na financování strategie pro očkovací látky proti COVID-19 a v rámci dopadu iniciativy pro reakci na koronavirus plus
 Námitka vůči prováděcímu aktu: Maximální limity reziduí pro některé látky včetně flonikamidu, haloxyfopu a mandestrobinu
 Kulturní oživení Evropy
 COVID-19: Koordinace zdravotních posudků a klasifikace rizik na úrovni EU a dopady na schengenský prostor a jednotný trh
 Význam městské a zelené infrastruktury – Evropský rok zelenějších měst 2022
Texty (871 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí