Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 17. september 2020 - Bruxelles
 Typegodkendelse af motorkøretøjer (emissionsprøvning ved faktisk kørsel) ***I
 Oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling ***I
 Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP
 Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet
 En strategisk tilgang til lægemidler i miljøet
 Maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU's bygningsmasse
 Manglen på lægemidler – håndtering af et voksende problem
 Betænkning om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa
 Forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhavsområde
 Situationen i Hviderusland
 Situationen i Rusland: forgiftningen af Alekséj Naválnyj
 Situationen i Filippinerne, herunder sagen vedrørende Maria Ressa
 Sagen vedrørende Dr. Denis Mukwege i Den Demokratiske Republik Congo
 Den humanitære situation i Mozambique
 Bæredygtigt jernbanemarked på baggrund af covid-19-udbruddet ***I
 Forslag til ændringsbudget nr. 8: forhøjelse af betalingsbevillingerne til nødhjælpsinstrumentet for at finansiere strategien for covid-19-vacciner og i forbindelse med investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset plus
 Indsigelse mod en gennemførelsesretsakt: Maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer for flere stoffer, herunder flonicamid, haloxyfop, mandestrobin
 Kulturel genopbygning af Europa
 Covid-19: EU-koordinering af sundhedsvurderinger og risikoklassificering og konsekvenserne for Schengenområdet og det indre marked
 Byernes og den grønne infrastrukturs betydning - Det europæiske år for grønnere byer 2022
Tekster (830 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik