Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 17. september 2020 - BrüsselAjutine väljaanne
 Mootorsõidukite tüübikinnitus (tegelikus liikluses tekkiv heide) ***I
 Õiglase ülemineku fond ***I
 Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine
 Õigusriigi põhimõtte Poola Vabariigi poolse tõsise rikkumise selge ohu kindlakstegemine
 Strateegiline lähenemine keskkonda sattunud ravimitele
 ELi hoondefondi energiatõhususe potentsiaali suurendamine
 Ravimite nappus ja tekkiva probleemi lahendamine
 Romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamine: negatiivsete hoiakutega võitlemine roma taustaga inimeste suhtes Euroopas
 Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise ettevalmistamine, mille keskmes on olukorra ohtlik teravnemine ja Türgi roll Vahemere idaosas
 Olukord Valgevenes
 Olukord Venemaal ja Aleksei Navalnõi mürgitamine
 Olukord Filipiinidel, sealhulgas Maria Ressa juhtum
 Dr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis
 Humanitaarolukord Mosambiigis
 Kestlik raudteeturg seoses COVID-19 pandeemiaga ***I
 Paranduseelarve projekt nr 8/2020: Erakorralise toetuse rahastamisvahendi maksete assigneeringute suurendamine, et rahastada COVID19 vaktsiinistrateegiat ja suurendada koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse+ mõju
 Vastuväide rakendusaktile: teatavate ainete, sealhulgas flonikamiidi, haloksüfopi ja mandestrobiini jääkide piirnormid
 Euroopa kultuurielu taastumine
 COVID-19 ning ELi tervisehinnangute ja riskide liigitamise koordineerimine ja selle tagajärjed Schengenile ja ühtsele turule
 Rohelise linnataristu olulisus: rohelisemate linnade Euroopa aasta 2022
Tekstid
Ajutine väljaanne (827 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika