Ar ais 
 Ar aghaidh 
PVTACRE
Téacsanna atá glactha
Déardaoin, 17 Meán Fómhair 2020 - BrusselsEagrán sealadach
 Cineálcheadú mótarfheithiclí (Astaíochtaí Fíorthiomána) ***I
 An Ciste um Aistriú Cóir ***I
 Onnmhairiú arm: Comhsheasamh 2008/944/CBES a chur chun feidhme
 Riosca soiléir a chinneadh go ndéanfaidh an Pholainn sárú tromchúiseach ar an smacht reachta
 Uasmhéadú ar acmhainneacht ó thaobh éifeachtúlacht fuinnimh i ndáil le stoc foirgneamh AE
 Ganntanas táirgí íocshláinte - conas déileáil le fadhb atá ag teacht chun cinn
 Cur chun feidhme Straitéisí Náisiúnta maidir le Lánpháirtiú na Romach: dearcthaí diúltacha i leith daoine de chúlra Romanaí san Eoraip a chomhrac
 Margadh iarnróid inbhuanaithe i bhfianaise ráig COVID-19 ***I
 COVID-19: comhordú AE ar mheasúnuithe sláinte agus aicmiú riosca agus na hiarmhairtí do Schengen agus don mhargadh aonair
Téacsanna
Eagrán sealadach (898 kb)
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais