Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
Il-Ħamis, 17 ta' Settembru 2020 - Brussell
 Approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur (Emissjonijiet f'Sewqan Reali)***I
 Fond għal Tranżizzjoni Ġusta ***I
 L-esportazzjoni ta' armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK
 Determinazzjoni ta' riskju ċar ta' ksur gravi tal-istat tad-dritt mir-Repubblika tal-Polonja
 Approċċ strateġiku għall-prodotti farmaċewtiċi fl-ambjent
 Massimizzazzjoni tal-potenzjal tal-effiċjenza enerġetika tal-istokk tal-bini tal-UE
 Nuqqas ta' mediċini - kif nindirizzaw problema emerġenti
 Implimentazzjoni tal-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom: nikkumbattu l-attitudnijiet negattivi fil-konfront ta' persuni ta' oriġini Romani fl-Ewropa
 Tħejjija tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew, b'enfasi fuq l-eskalazzjoni perikoluża u r-rwol tat-Turkija fil-Lvant tal-Mediterran
 Is-sitwazzjoni fil-Belarussja
 Is-sitwazzjoni fir-Russja, l-avvelenament ta' Alexei Navalny
 Is-sitwazzjoni fil-Filippini, inkluż il-każ ta' Maria Ressa
 Il-każ ta' Dr. Denis Mukwege fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK)
 Is-sitwazzjoni umanitarja fil-Mozambique
 Suq ferrovjarju sostenibbli fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19 ***I
 Abbozz tal-baġit emendatorju Nru 8: Żieda fl-approprjazzjonijiet ta' pagament għall-Istrument għall-Appoġġ ta' Emerġenza biex tiġi ffinanzjata l-istrateġija dwar il-vaċċini kontra l-COVID-19 u għall-impatt tal-Inizjattiva ta' Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus Plus
 Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2), (3) u (4)(c) tar-Regoli ta' Proċedura: Livelli massimi ta' residwi għal ħafna sustanzi inklużi l-flonikamid, l-alossifop u l-mandestrobin
 L-irkupru kulturali tal-Ewropa
 COVID-19: koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet tas-saħħa u tal-klassifikazzjoni tar-riskji fl-UE u l-konsegwenzi għaż-żona Schengen u s-suq uniku
 L-importanza tal-infrastruttura urbana u ekoloġika – Is-Sena Ewropea tal-Bliet Aktar Ekoloġiċi 2022
Testi (898 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza