Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 17 september 2020 - Brussel
 Typegoedkeuring van motorvoertuigen (emissies onder reële rijomstandigheden) ***I
 Fonds voor een rechtvaardige transitie ***I
 Wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB
 Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de Republiek Polen
 Strategische benadering van geneesmiddelen in het milieu
 Het maximaliseren van het energie-efficiëntiepotentieel van het gebouwenbestand in de EU
 Tekort aan geneesmiddelen — hoe moet dit oprukkende probleem worden aangepakt?
 Uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding jegens personen met een Roma-achtergrond in Europa
 Voorbereiding van de buitengewone Europese Raad over de gevaarlijke escalatie in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de rol van Turkije
 Situatie in Belarus
 Situatie in Rusland, vergiftiging van Aleksej Navalny
 De situatie in de Filipijnen, onder meer het geval van Maria Ressa
 Het geval van dr. Denis Mukwege in de Democratische Republiek Congo (DRC)
 De humanitaire situatie in Mozambique
 Een duurzame spoorwegmarkt naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak ***I
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8: Verhoging van de betalingskredieten voor het instrument voor noodhulp ter financiering van de COVID-19-vaccinstrategie en met het oog op de effecten van het corona-investeringsinitiatief plus
 Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: Maximumgehalten aan residuen van bepaalde stoffen, waaronder flonicamid, haloxyfop en mandestrobin
 Cultureel herstel van Europa
 COVID-19: EU-coördinatie van gezondheidsbeoordelingen en risicoclassificatie en de gevolgen voorhet Schengengebied en de interne markt
 Het belang van stedelijke en groene infrastructuur – Europees Jaar van groenere steden 2022
Teksten (891 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid