Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 17 września 2020 r. - Bruksela
 Homologacja typu pojazdów silnikowych (emisje zanieczyszczeń w warunkach rzeczywistych) ***I
 Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ***I
 Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB
 Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady
 Strategiczne podejście do substancji farmaceutycznych w środowisku
 Maksymalizacja potencjału efektywności energetycznej zasobów budowlanych UE
 Brak leków– jak poradzić sobie z narastającym problemem
 Wdrażanie krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie
 Przygotowania do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej poświęconego niebezpiecznej eskalacji napięcia i roli Turcji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego
 Sytuacja na Białorusi
 Sytuacja w Rosji, otrucie Aleksieja Nawalnego
 Sytuacja na Filipinach, w tym sprawa Marii Ressy
 Sprawa dr Denisa Mukwege w Demokratycznej Republice Konga
 Sytuacja humanitarna w Mozambiku
 Zrównoważony rynek kolejowy w związku z pandemią COVID-19 ***I
 Projekt budżetu korygującego nr 8: Zwiększenie środków na płatności przeznaczonych na instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych w celu sfinansowania strategii w sprawie szczepionek przeciwko Covid-19 oraz na wpływ inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa
 Sprzeciw wobec aktu wykonawczego:: Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości różnych substacji, w tym flonikamidu, haloksyfopu i mandestrobiny
 Kulturowe odrodzenie Europy
 Covid-19: Koordynacja przez UE ocen sytuacji zdrowotnej i klasyfikacji ryzyka oraz konsekwencje dla Schengen i jednolitego rynku
 Znaczenie infrastruktury miejskiej i zielonej – Europejski Rok Zielonych Miast 2022
Teksty (885 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności