Hakemisto 
Hyväksytyt tekstit
Torstai 17. syyskuuta 2020 - BrysselLopullinen painos
Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä (todelliset ajonaikaiset päästöt) ***I
 Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ***I
 Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano
 Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta
 Strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin
 EU:n rakennuskannan energiatehokkuuspotentiaalin maksimointi
 Lääkepula – kuinka ratkaista kasvava ongelma
 Romanien kansallisten integrointistrategioiden täytäntöönpano: romanitaustaisiin henkilöihin kohdistuvien kielteisten asenteiden torjunta Euroopassa
 Ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu, erityisesti vaarallinen eskaloituminen ja Turkin rooli itäisellä Välimerellä
 Valko-Venäjä
 Venäjän tilanne ja Aleksei Navalnyin myrkyttäminen
 Filippiinien tilanne, mukaan lukien Maria Ressan tapaus
 Tri Denis Mukwegen tapaus Kongon demokraattisessa tasavallassa
 Mosambikin humanitaarinen tilanne
 Kestävät rautatiemarkkinat ja covid-19:n leviäminen ***I
 Lisätalousarvioesitys nro 8: Maksumäärärahojen lisäys hätätilanteen tukivälinettä varten covid-19-rokotestrategian rahoittamiseksi sekä koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevaa toista investointialoitetta varten
 Täytäntöönpanosäädöksen vastustaminen: jäämien enimmäismäärät useiden tehoaineiden osalta, mukaan lukien flonikamidin, haloksifopin ja mandestrobiini
 Euroopan kulttuurinen elpyminen
 Covid-19: terveysarviointien ja riskiluokituksen koordinointi EU:ssa sekä vaikutukset Schengenin alueeseen ja sisämarkkinoihin
 Vihreämpien kaupunkien eurooppalainen teemavuosi 2022

Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä (todelliset ajonaikaiset päästöt) ***I
PDF 178kWORD 52k
Euroopan parlamentin tarkistukset 17. syyskuuta 2020 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta (COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))
P9_TA(2020)0222A9-0139/2020

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ***I
PDF 199kWORD 66k
Euroopan parlamentin tarkistukset 17. syyskuuta 2020 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))
P9_TA(2020)0223A9-0135/2020

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano
PDF 173kWORD 58k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2020 aseviennistä: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (2020/2003(INI))
P9_TA(2020)0224A9-0137/2020

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta
PDF 211kWORD 76k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2020 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi sen toteamisesta, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta (COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))
P9_TA(2020)0225A9-0138/2020

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


Strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin
PDF 153kWORD 52k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2020 strategisesta lähestymistavasta ympäristössä oleviin lääkeaineisiin (2019/2816(RSP))
P9_TA(2020)0226B9-0242/2020

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


EU:n rakennuskannan energiatehokkuuspotentiaalin maksimointi
PDF 197kWORD 66k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2020 EU:n rakennuskannan energiatehokkuuspotentiaalin maksimoinnista (2020/2070(INI))
P9_TA(2020)0227A9-0134/2020

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


Lääkepula – kuinka ratkaista kasvava ongelma
PDF 204kWORD 75k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2020 lääkepulasta – kuinka ratkaista kasvava ongelma (2020/2071(INI))
P9_TA(2020)0228A9-0142/2020

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


Romanien kansallisten integrointistrategioiden täytäntöönpano: romanitaustaisiin henkilöihin kohdistuvien kielteisten asenteiden torjunta Euroopassa
PDF 184kWORD 61k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2020 romanien kansallisten integrointistrategioiden täytäntöönpanosta: romanitaustaisiin henkilöihin kohdistuvien kielteisten asenteiden torjunta Euroopassa (2020/2011(INI))
P9_TA(2020)0229A9-0147/2020

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


Ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu, erityisesti vaarallinen eskaloituminen ja Turkin rooli itäisellä Välimerellä
PDF 133kWORD 46k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2020 Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen valmistelusta, erityisesti vaarallisesta eskaloitumisesta ja Turkin roolista itäisellä Välimerellä (2020/2774(RSP))
P9_TA(2020)0230RC-B9-0260/2020

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


Valko-Venäjä
PDF 133kWORD 47k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2020 Valko-Venäjän tilanteesta (2020/2779(RSP))
P9_TA(2020)0231RC-B9-0271/2020

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


Venäjän tilanne ja Aleksei Navalnyin myrkyttäminen
PDF 129kWORD 44k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2020 Venäjän tilanteesta ja Aleksei Navalnyin myrkyttämisestä (2020/2777(RSP))
P9_TA(2020)0232RC-B9-0280/2020

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


Filippiinien tilanne, mukaan lukien Maria Ressan tapaus
PDF 130kWORD 45k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2020 Filippiinien tilanteesta, mukaan lukien Maria Ressan tapaus (2020/2782(RSP))
P9_TA(2020)0233RC-B9-0290/2020

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


Tri Denis Mukwegen tapaus Kongon demokraattisessa tasavallassa
PDF 128kWORD 43k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2020 tri Denis Mukwegen tapauksesta Kongon demokraattisessa tasavallassa (2020/2783(RSP))
P9_TA(2020)0234RC-B9-0287/2020

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


Mosambikin humanitaarinen tilanne
PDF 134kWORD 46k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2020 Mosambikin humanitaarisesta tilanteesta (2020/2784(RSP))
P9_TA(2020)0235RC-B9-0300/2020

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


Kestävät rautatiemarkkinat ja covid-19:n leviäminen ***I
PDF 118kWORD 39k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. syyskuuta 2020 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteiden vahvistamisesta kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19-pandemian johdosta (COM(2020)0260 – C9-0186/2020 – 2020/0127(COD))
P9_TA(2020)0236

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


Lisätalousarvioesitys nro 8: Maksumäärärahojen lisäys hätätilanteen tukivälinettä varten covid-19-rokotestrategian rahoittamiseksi sekä koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevaa toista investointialoitetta varten
PDF 111kWORD 40k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2020 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2020 varainhoitovuodeksi 2020: Maksumäärärahojen lisäys hätätilanteen tukivälinettä varten covid-19-rokotestrategian rahoittamiseksi sekä koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevaa toista investointialoitetta varten (10696/2020 – C9-0290/2020 – 2020/1997(BUD))
P9_TA(2020)0237

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


Täytäntöönpanosäädöksen vastustaminen: jäämien enimmäismäärät useiden tehoaineiden osalta, mukaan lukien flonikamidin, haloksifopin ja mandestrobiini
PDF 143kWORD 44k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2020 ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sykloksidiimin, flonikamidin, haloksifopin, mandestrobiinin, mepikvatin, Metschnikowia fructicola -kannan NRRL Y-27328 ja proheksadionin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D063880/06 – 2020/2734(RPS))
P9_TA(2020)0238B9-0245/2020

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


Euroopan kulttuurinen elpyminen
PDF 139kWORD 50k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2020 Euroopan kulttuurisesta elpymisestä (2020/2708(RSP))
P9_TA(2020)0239RC-B9-0246/2020

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


Covid-19: terveysarviointien ja riskiluokituksen koordinointi EU:ssa sekä vaikutukset Schengenin alueeseen ja sisämarkkinoihin
PDF 141kWORD 49k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2020 covid-19-pandemiasta: terveysarviointien ja riskiluokituksen koordinointi EU:ssa sekä vaikutukset Schengenin alueeseen ja sisämarkkinoihin (2020/2780(RSP))
P9_TA(2020)0240RC-B9-0257/2020

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


Vihreämpien kaupunkien eurooppalainen teemavuosi 2022
PDF 142kWORD 49k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2020 vihreämpien kaupunkien eurooppalaisesta teemavuodesta 2022 (2019/2805(RSP))
P9_TA(2020)0241B9-0243/2020

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö