Innéacs 
Téacsanna atá glactha
Déardaoin, 17 Meán Fómhair 2020 - BrusselsEagrán deiridh
Cineálcheadú mótarfheithiclí (Astaíochtaí Fíorthiomána) ***I
 An Ciste um Aistriú Cóir ***I
 Onnmhairiú arm: Comhsheasamh 2008/944/CBES a chur chun feidhme
 Riosca soiléir a chinneadh go ndéanfaidh an Pholainn sárú tromchúiseach ar an smacht reachta
 Uasmhéadú ar acmhainneacht ó thaobh éifeachtúlacht fuinnimh i ndáil le stoc foirgneamh AE
 Ganntanas táirgí íocshláinte - conas déileáil le fadhb atá ag teacht chun cinn
 Cur chun feidhme Straitéisí Náisiúnta maidir le Lánpháirtiú na Romach: dearcthaí diúltacha i leith daoine de chúlra Romanaí san Eoraip a chomhrac
 Margadh iarnróid inbhuanaithe i bhfianaise ráig COVID-19 ***I
 COVID-19: comhordú AE ar mheasúnuithe sláinte agus aicmiú riosca agus na hiarmhairtí do Schengen agus don mhargadh aonair

Cineálcheadú mótarfheithiclí (Astaíochtaí Fíorthiomána) ***I
PDF 176kWORD 57k
Leasuithe a ghlac Parlaimint na hEorpa an 17 Meán Fómhair 2020 maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí (COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))
P9_TA(2020)0222A9-0139/2020

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


An Ciste um Aistriú Cóir ***I
PDF 209kWORD 72k
Leasuithe a ghlac Parlaimint na hEorpa an 17 Meán Fómhair 2020 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))
P9_TA(2020)0223A9-0135/2020

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


Onnmhairiú arm: Comhsheasamh 2008/944/CBES a chur chun feidhme
PDF 177kWORD 63k
Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Meán Fómhair 2020 maidir le hOnnmhairiú arm: Comhsheasamh 2008/944/CBES a chur chun feidhme (2020/2003(INI))
P9_TA(2020)0224A9-0137/2020

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


Riosca soiléir a chinneadh go ndéanfaidh an Pholainn sárú tromchúiseach ar an smacht reachta
PDF 222kWORD 75k
Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Meán Fómhair 2020 ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le riosca soiléir a chinneadh go ndéanfaidh poblacht na Polainne sárú tromchúiseach ar an smacht reachta (COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))
P9_TA(2020)0225A9-0138/2020

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


Uasmhéadú ar acmhainneacht ó thaobh éifeachtúlacht fuinnimh i ndáil le stoc foirgneamh AE
PDF 216kWORD 72k
Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Meán Fómhair 2020 maidir le huasmhéadú a dhéanamh ar acmhainneacht ó thaobh éifeachtúlacht fuinnimh i ndáil le stoc foirgneamh AE (2020/2070(INI))
P9_TA(2020)0227A9-0134/2020

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


Ganntanas táirgí íocshláinte - conas déileáil le fadhb atá ag teacht chun cinn
PDF 222kWORD 81k
Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Meán Fómhair 2020 maidir leis an nganntanas táirgí íocshláinte – conas déileáil le fadhb atá ag teacht chun cinn (2020/2071(INI))
P9_TA(2020)0228A9-0142/2020

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


Cur chun feidhme Straitéisí Náisiúnta maidir le Lánpháirtiú na Romach: dearcthaí diúltacha i leith daoine de chúlra Romanaí san Eoraip a chomhrac
PDF 199kWORD 68k
Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Meán Fómhair 2020 ar chur chun feidhme Straitéisí Náisiúnta maidir le Lánpháirtiú na Romach: dearcthaí diúltacha i leith daoine de chúlra Romanaí san Eoraip a chomhrac (2020/2011(INI))
P9_TA(2020)0229A9-0147/2020

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


Margadh iarnróid inbhuanaithe i bhfianaise ráig COVID-19 ***I
PDF 118kWORD 44k
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Meán Fómhair 2020 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear bearta le haghaidh margadh iarnróid inbhuanaithe i bhfianaise phaindéim COVID-19 (COM(2020)0260 – C9-0186/2020 – 2020/0127(COD))
P9_TA(2020)0236

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


COVID-19: comhordú AE ar mheasúnuithe sláinte agus aicmiú riosca agus na hiarmhairtí do Schengen agus don mhargadh aonair
PDF 143kWORD 55k
Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Méan Fómhair 2020 maidir le COVID-19: comhordú AE ar mheasúnuithe sláinte agus aicmiú riosca, agus na hiarmhairtí do Schengen agus don mhargadh aonair (2020/2780(RSP))
P9_TA(2020)0240RC-B9-0257/2020

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.

Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais