Seznam 
Přijaté texty
Pondělí, 5. října 2020 - Brusel
Trhy finančních nástrojů ***II
 Evropští poskytovatelé služeb skupinového financování pro podniky ***II

Trhy finančních nástrojů ***II
PDF 123kWORD 41k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. října 2020 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (06799/1/2020 – C9-0291/2020 – 2018/0047(COD))
P9_TA(2020)0242A9-0169/2020

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (06799/1/2020 – C9‑0291/2020),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2018(1),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (COM(2018)0099),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu schválenou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Hospodářským a měnovým výborem (A9-0169/2020),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 367, 10.10.2018, s. 65.
(2) Přijaté texty ze dne 27.3.2019, P8_TA(2019)0302.


Evropští poskytovatelé služeb skupinového financování pro podniky ***II
PDF 124kWORD 41k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. října 2020 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (06800/1/2020 – C9-0292/2020 – 2018/0048(COD))
P9_TA(2020)0243A9-0168/2020

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (06800/1/2020 – C9-0292/2020),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2018(1),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (COM(2018)0113),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Hospodářským a měnovým výborem (A9‑0168/2020),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 367, 10.10.2018, s. 65.
(2) Přijaté texty ze dne 27.3.2019, P8_TA(2019)0301.

Právní upozornění - Ochrana soukromí