Hakemisto 
Hyväksytyt tekstit
Maanantai 5. lokakuuta 2020 - Bryssel
Rahoitusvälineiden markkinat ***II
 Yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaiset tarjoajat ***II

Rahoitusvälineiden markkinat ***II
PDF 108kWORD 38k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. lokakuuta 2020 neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta (06799/1/2020 – C9-0291/2020 – 2018/0047(COD))
P9_TA(2020)0242A9-0169/2020

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (06799/1/2020 – C9‑0291/2020),

–  ottaa huomioon 11. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0099),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A9-0169/2020),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 367, 10.10.2018, s. 65.
(2) Hyväksytyt tekstit 27.3.2019, P8_TA(2019)0302.


Yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaiset tarjoajat ***II
PDF 109kWORD 38k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. lokakuuta 2020 neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista sekä asetuksen (EU) 2017/1129 ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (06800/1/2020 – C9-0292/2020 – 2018/0048(COD))
P9_TA(2020)0243A9-0168/2020

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (06800/1/2020 – C9-0292/2020),

–  ottaa huomioon 11. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0113),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A9-0168/2020),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 367, 10.10.2018, s. 65.
(2) Hyväksytyt tekstit 27.3.2019, P8_TA(2019)0301.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö