Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες
 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία αποδέσμευσης ***I
 Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, Μαρτινίκα και Ρεϊνιόν: Έμμεσοι φόροι στο «παραδοσιακό» ρούμι *
 Φόρος AIEM που εφαρμόζεται στις Καναρίους Νήσους *
 Παράταση της εισφοράς θαλάσσης στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές *
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7 στον Γενικό Προϋπολογισμό του 2020 - Επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι)
Κείμενα (26 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου