Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 6 oktober 2020 - BrysselSlutlig utgåva
 Ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 vad gäller förfarandet för tillbakadragande ***I
 Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion: indirekta skatter på ”traditionell” rom *
 AIEM-skatten på Kanarieöarna *
 Förlängning av giltighetstiden för sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena *
 Förslag till ändringsbudget nr 7/2020: uppdaterade inkomstberäkningar (egna medel)
Texter
Slutlig utgåva (17 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy