Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες
 Έγκριση του νέου χαρτοφυλακίου του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Επιτροπής Valdis Dombrovskis
 Έγκριση του διορισμού της κ. Mairead McGuinness ως Επιτρόπου
 Θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα
 Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018
Κείμενα (247 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου