Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 7 oktober 2020 - Bryssel
 Godkännande av tilldelningen av nya ansvarsområden till kommissionens verkställande vice ordförande, Valdis Dombrovskis
 Godkännande av utnämningen av Mairead McGuinness till ledamot av Europeiska kommissionenv
 Inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter
 Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018
Texter (139 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy