Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 8 октомври 2020 г. - Брюксел
 Европейски законодателен акт за климата ***I
 Еквивалентност на извършените в Украйна полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна ***I
 Противопоставяне на акт за изпълнение: Спецификации на титанов диоксид (E 171)
 Противопоставяне на акт за изпълнение: Максимално допустими количества акриламид в някои храни за кърмачета и малки деца
 Европейската стратегия за горите – перспективи
 Еритрея, случаят на Давит Исак
 Законът за „чуждестранните агенти“ в Никарагуа
 Положението на етиопските мигранти в центровете за задържане в Саудитска Арабия
 Прилагане на правилата за безопасността на железопътния транспорт и оперативната съвместимост на железопътната система за тунела под Ламанша ***I
 Решение за оправомощаване на Франция да сключи международно споразумение за тунела под Ламанша ***I
 Биологичното производство: дата на прилагане и някои други дати ***I
 Принципите на правовата държава и основните права в България
 Цифрови финанси: нововъзникващи рискове, свързани с криптоактивите – регулаторни и надзорни предизвикателства в областта на финансовите услуги, институции и пазари
 Допълнително развитие на съюза на капиталовите пазари: подобряване на достъпа до финансиране на капиталовите пазари, по-специално от страна на МСП, и насърчаване на участието на непрофесионалните инвеститори
 Засилване на схемата „Гаранция за младежта“
Текстове (1039 kb)
Правна информация - Политика за поверителност