Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 8. oktober 2020 - Bruxelles
 Den europæiske klimalov ***I
 Ligestilling af markinspektioner, der gennemføres i Ukraine, af afgrøder til formering af sædekorn og ligestilling af sædekorn produceret i Ukraine ***I
 Indsigelse mod en gennemførelsesretsakt: Specifikationerne for titandioxid (E 171)
 Indsigelse mod en gennemførelsesretsakt: grænseværdier for acrylamid i visse fødevarer til spædbørn og småbørn
 Den europæiske skovstrategi – vejen frem
 Eritrea, sagen vedrørende Dawitt Isaak
 Loven om "udenlandske agenter" i Nicaragua
 Situationen for etiopiske migranter i dententionscentre i Saudi-Arabien
 Anvendelsen af reglerne om jernbanesikkerhed og -interoperabilitet i forbindelse med den faste forbindelse under Den Engelske Kanal ***I
 Afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle en international aftale på plads vedrørende Kanaltunnellen ***I
 Økologisk produktion: anvendelsesdatoen og visse andre datoer ***I
 Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien
 Digital finansiering: nye risici forbundet med kryptoaktiver - regulerings- og tilsynsmæssige udfordringer på området finansielle tjenester, institutioner og markeder
 Videre udvikling af kapitalmarkedsunionen: bedre adgang til kapitalmarkedsfinansiering, navnlig for SMV'er, og yderligere fremme af detailinvestorers deltagelse
 Styrkelse af ungdomsgarantien
Tekster (605 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik