Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 8 października 2020 r. - BrukselaWersja ostateczna
 Europejskie prawo o klimacie ***I
 Równoważność przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i równoważność materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie ***I
 Sprzeciw wobec aktu wykonawczego: specyfikacje dla ditlenku tytanu (E 171)
 Sprzeciw wobec aktu wykonawczego: najwyższe dopuszczalne poziomy akryloamidu w niektórych środkach spożywczych dla niemowląt i małych dzieci
 Europejska strategia leśna – dalsze działania
 Erytrea, sprawa Dawita Isaaka
 Nikaraguańska ustawa o obcych agentach
 Sytuacja migrantów z Etiopii w ośrodkach detencyjnych w Arabii Saudyjskiej
 Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei w tunelu pod kanałem La Manche
 Decyzja o upoważnieniu Francji do zawarcia umowy międzynarodowej dotyczącej tunelu pod kanałem La Manche ***I
 Produkcja ekologiczna: data rozpoczęcia stosowania oraz niektóre inne daty ***I
 Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii
 Finanse cyfrowe: pojawiające się zagrożenia w zakresie kryptoaktywów – wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze usług, instytucji i rynków finansowych
 Dalszy rozwój unii rynków kapitałowych: poprawa dostępu do finansowania z rynków kapitałowych, w szczególności dla MŚP, oraz zwiększenie możliwości udziału inwestorów detalicznych
 Wzmocnienie gwarancji dla młodzieży
Teksty
Wersja ostateczna (655 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności