Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 8. októbra 2020 - BruselFinálna verzia
 Európsky právny predpis v oblasti klímy ***I
 Rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine ***I
 Námietka voči vykonávaciemu aktu: Špecifikácie oxidu titaničitého (E 171)
 Námietka voči vykonávaciemu aktu: Maximálne hodnoty obsahu akrylamidu v určitých potravinách pre dojčatá a malé deti
 Európska stratégia lesného hospodárstva – ďalší postup
 Eritrea, prípad Dawitta Isaaka
 Zákon o tzv. zahraničných agentoch v Nikarague
 Situácia etiópskych migrantov v zariadeniach určených na zaistenie v Saudskej Arábii
 Uplatňovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc v rámci tunela pod Lamanšským prielivom ***I
 Rozhodnutie, ktorým sa Francúzsko splnomocňuje uzavrieť medzinárodnú dohodu týkajúcu sa tunela pod Lamanšským prielivom ***I
 Ekologická výroba: dátum začatia uplatňovania a určité ďalšie dátumy ***I
 Právny štát a základné práva v Bulharsku
 Digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív – výzvy regulácie a dohľadu v oblasti finančných služieb, inštitúcií a trhov
 Ďalší rozvoj únie kapitálových trhov: zlepšenie prístupu k financovaniu na kapitálovom trhu, najmä pre MSP, a ďalšia podpora účasti retailových investorov
 Posilnenie záruky pre mladých ľudí
Texty
Finálna verzia (616 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia