Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 20 октомври 2020 г. - Брюксел
 Изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на специалните мерки за превозните средства от категория L, последни от дадена серия, в отговор на пандемията от COVID-19 ***I
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – заявление EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет
 Законодателен акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар
 Законодателен акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските субекти, които извършват дейността си онлайн
 Законодателен акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във връзка с основните права
 Рамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии
 Режим на гражданска отговорност за изкуствения интелект
 Права върху интелектуалната собственост при разработването на технологии за изкуствен интелект
 Препоръка до Съвета и до заместник-председателя на Комисията/върховен представител относно прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС)
 Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова
Текстове (1378 kb)
Правна информация - Политика за поверителност