Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 20. října 2020 - Brusel
 Změna nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L z výběhu série v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 ***I
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
 Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
 Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
 Akt o digitálních službách: zdokonalit fungování jednotného trhu
 Akt o digitálních službách: přizpůsobení pravidel občanského a obchodního práva pro obchodní subjekty působící online
 Akt o digitálních službách a otázky týkající se základních práv
 Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií
 Režim občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci
 Práva duševního vlastnictví při vývoji technologií umělé inteligence
 Doporučení Radě a VPC/HR ohledně provádění a řízení stálé strukturované spolupráce (PESCO)
 Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou
Texty (790 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí