Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Tirsdag den 20. oktober 2020 - Bruxelles
 Ændring af forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår særlige foranstaltninger for restkøretøjer i klasse L som følge af covid-19-udbruddet ***I
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
 Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
 Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet
 Retsakt om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde
 Retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online
 Retsakt om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder
 Ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier
 Civilretlig erstatningsansvarsordning for kunstig intelligens
 Intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens
 Henstilling til Rådet og HR/NF om gennemførelsen og forvaltningen af det permanente strukturerede samarbejde (PESCO)
 Rapport om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Republikken Moldova
Tekster (759 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik