Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2020. gada 20. oktobris - Brisele
 Priekšlikums, ar ko, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, Regulu (ES) Nr. 168/2013 groza attiecībā uz īpašiem pasākumiem saistībā ar L kategorijas sērijas beigu transportlīdzekļiem ***I
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2020/001 ES/Galisijas kuģubūves palīgnozares
 ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
 ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
 Digitālo pakalpojumu tiesību akts: vienotā tirgus darbības uzlabošana
 Digitālo pakalpojumu tiesību akts: komerctiesību un civiltiesību noteikumu pielāgošana komercvienībām, kas darbojas tiešsaistē
 Digitālo pakalpojumu tiesību akts un ar pamattiesību ievērošanu saistītās problēmas
 Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvars
 Mākslīgajam intelektam piemērojamais civiltiesiskās atbildības režīms
 Intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību
 Ieteikums Padomei un PV/AP par pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) īstenošanu un pārvaldību
 Ziņojums par ES un Moldovas Republikas asociācijas nolīguma īstenošanu
Teksti (765 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika