Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 20 oktober 2020 - Brussel
 Tot wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor voertuigen van categorie L uit restantvoorraden naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 ***I
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2020/001 ES/Galicia aanverwante sectoren van de scheepsbouw
 Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
 Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
 Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren
 Wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn
 Wet inzake digitale diensten en daarmee samenhangende problemen op het vlak van de grondrechten
 Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën
 Civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor artificiële intelligentie
 Intellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële intelligentie
 Aanbeveling aan de Raad en de VV/HV over uitvoering en governance van de permanente gestructureerde samenwerking (Pesco)
 Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en de Republiek Moldavië
Teksten (820 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid