Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 20 października 2020 r. - Bruksela
 Zmiana rozporządzenia (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do szczególnych środków dotyczących pojazdów kategorii L z końcowej partii produkcji w odpowiedzi na pandemię COVID-19 ***I
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Hiszpanii – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
 Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Gospodarczy i Społeczny
 Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
 Akt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku
 Akt prawny o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową
 Akt prawny o usługach cyfrowych i związane z nim kwestie z zakresu praw podstawowych
 Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii
 System odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję
 Prawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji
 Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią
 Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią
Teksty (811 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności