Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 20. októbra 2020 - Brusel
 Zmena nariadenia (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia týkajúce sa vozidiel kategórie L z ukončených sérií, prijaté v reakcii na pandémiu COVID-19 ***I
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2020/001 ES/Pridružené odvetvia stavby lodí v Galícii
 Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
 Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada
 Akt o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu
 Akt o digitálnych službách: prispôsobenie pravidiel obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online
 Akt o digitálnych službách a súvisiace otázky základných práv
 Rámec pre etické aspekty umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií
 Režim občianskoprávnej zodpovednosti za umelú inteligenciu
 Práva duševného vlastníctva v súvislosti s rozvojom technológií umelej inteligencie
 Odporúčanie Rade a PK/VP o vykonávaní a riadení stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO)
 Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou
Texty (775 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia