Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Tisdagen den 20 oktober 2020 - Bryssel
 Ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller särskilda åtgärder för fordon i slutserier i kategori L till följd av covid-19-utbrottet ***I
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2020/001 ES/Stödsektorer till Galiciens varvsindustri
 Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
 Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
 Rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt
 Rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet
 Rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna
 Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik
 Skadeståndsordning för artificiell intelligens
 Immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens
 Rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco)
 Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien
Texter (781 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy